Những điều cần lưu ý khi người bị nạn quay về các khư vực thảm hoạ – 134

14 giờ, Ngày 27 Tháng 4 Năm 2011
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai –Thông tin số 134

Những điều cần lưu ý khi người bị nạn quay về các khư vực thảm hoạ

Khi mọi người quay về nhà ở các khư vực thảm hoạ, hãy cẩn thận với những điều sau:
+ Xin hãy xem lại giấy màu của “Đánh giá mức độ nguy hiểm sơ cứu của tòa nhà” (theo tin số 125) đang được dán lên trên nhà hay không, và xin hãy tuân theo hướng dẫn đó.
+ Về điện, ga, và nước
– Các cơ quan địa phương và công ty điện, ga và nước đang đưa ra chính sách đặc biệt để giảm, miễn hoặc hoãn trả tiền điện, ga và nước. Mọi người hãy lấy thông tin chi tiết từ các công ty phụ trách khư vực đang ở, hoặc các cơ quan địa phương.
– Điện: Sau khi mọi người xác nhận lại tình trạng nhà cửa, thứ nhất hãy tắt nguồn điện (“breaker”). Sau đó, hãy rút tất cả phích cắm điện trong nhà, xong rồi mới bắt lên nguồn điện, và cắm các phích điện vào.
– Ga: Nếu trong nhà có mùi ga, thứ nhất mở cửa sổ, tắt gốc ga và sau đó hãy liên lạc đến công ty ga cửa các khư vực. Khi mở lại gốc ga, có khi người nhà cần chứng kiến, nên hãy làm theo hướng dẫn chi tiết của công ty ga.
– Nước: Nếu nước chạy từ vòi nước đục, hoặc nước không chạy, xin hãy liên lạc đến Cục đường nước.
+ Phướng pháp xử lý xe ô-to
Xe ô-tô đã từng ngập nước biển dù xe đã kho rồi vẫn có khả năng cháy do ngắn mạch dây điện. Xin đừng tự nổ máy, mà hãy liên lạc đến xưởng sửa chữa trước khi sử dụng.
*Phướng pháp xử lý xe ô-tô đã ngập nước: http://www.jaf.or.jp/profile/news/file/2010_45.htm
+ Nếu nhà cửa đã hỏng không ở được / Nếu nhà cửa mình ở trong khư vực lánh nạn
Nếu bạn thuê nhà thì hãy liên lạc đến chủ nhà hoặc công ty quản lý. Nếu nhà đang hỏng, hãy xin cấp giấy chứng nhận bị nạn thảm hoạ (theo tin số 123 ) tại các cơ quan địa phương gần nhất trước khi sửa chữa. Ngoài nơi lánh nạn, một số nhà cho thuê công lập ở ngoài tỉnh đang được cung cấp (theo tin số 62) . Các thông tin khác về nhà trọ miễn phí đang được cung cấp tại các website về thông tin nhà trống được cung cấp miễn phí cho người nạn ví dụ là
“ Chương trình Homestay thảm hoạ động đất” http://www.shinsai-homestay.jp/index.html,
“Website thông tin đón tiếp người bị nạn thảm hoạ” http://roomdonor.jp/ . <Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.