ประกาศการปิดศูนย์ฯ – 137

วันที่ 27 เมษายน 2011 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 137

ประกาศการปิดศูนย์ฯ

ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวตั้งแต่วันที่11 มีนาคมเป็นต้นมา และจะขอทำการปิดศูนย์ฯทั้งในส่วนของงานด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและงานด้านสายด่วน (ฮ็อตไลน์) ณ วันที่28 เมษายนนี้
สำหรับโฮมเพจนั้นจะเปิดให้บริการต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่จะไม่มีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม
การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และการให้ข้อมูลข่าวสารพหุภาษานั้น สามารถรับบริการได้ตามหน่วยงานที่ได้แนะนำในข้อมูลฉบับที่135และ136
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของทางศูนย์ตลอดมา

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.