Paalala: Sarado na ang Center – 137

Ika-27 ng Abril, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
Filipino No. 137

Paalala: Sarado na ang Center

“The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean” ay nagbibigay ng multilingual information tungkol sa lindol at hotline service mula noong ika-11 ng Marso at matatapos po namin ang mga serbisyo nito sa ka-28 ng Abril.
Maaaring ma-access pa ang aming website, ngunit hindi na babaguihin ang mga nilalaman nito.
Tuloy pa ang pagbibigay ng multilingual information at hotline service sa mga ahensya na nakasulat sa no.135 at no.136, at maaari kayong tumawag o bumista sa mga ito.
Maraming salamat po sa inyong paggamit ng aming serbisyo.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.