Pag-iingat sa mga umuuwi sa bahay na nasa lugar na napinsala ng kalamidad – 134

Ika-27 ng Abril, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad mula sa The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean 
Filipino No. 134

Pag-iingat sa mga umuuwi sa bahay na nasa lugar na napinsala ng kalamidad

Ang mga umuuwi sa kani-kanilang bahay na nasa lugar na napinsala ng kalamidad ay kailangang mag-ingat lalo na sa mga sumusunod na bagay.

○Alamin muna kung may nakadikit na papel sa bahay tungkol sa emergency safety check o Okyu Kikendo Hantei (Ang detalye ay nakasulat sa impormasyon No.125). Mangyaring sundin ang mga payo na nakasulat doon.

○Ukol sa kuriente, gas, at tubig
 May special na pagtrato tulad ng exemption o extension ng pagbayad para sa kuriente at tubig. Para sa karagdagan impormasyion, makipag-ugnayan sa municipalidad o electric company ng inyong lugar.

・Pagtrato ng Kuriente: Alamin muna ang kalagayan ng bahay at patayin ang breaker. Pagkatapos tangalin ang lahat ng nakasaksak (kung meron man), buksan ulit ang breaker at saka gamitin ang mga saksakan.

・Pagtrato ng Gas:Kung may amoy ng gas sa loob ng bahay, buksan ang bintana. Isara ang main valve ng gas at kumontak sa kompanya ng gas. Depende sa kalagayan, baka kailangan ninyo ang tulong ng empleyado ng gas company para buksan ulit ang gas. Sundin lamang ang mga payo ng kompanya ng gas.

・Pagtrato ng Tubig:Kung marumi ang tubig na lalabas sa gripo o kung hindi lumalabas ang tubig, kumontak sa departamento ng serbisyo sa tubig.

○Pagtrato ng mga sasakyan
 Kung nalubog ang sasakyan sa tubig-dagat, maari itong masunog o sumabog dahil sa maaring grounded o may short-circuit ang mga linya/kable ng kuryente, kahit natuyo na ito . Huwag paandarin ang makina nang hindi kumukunsulta muna sa mekaniko, auto-shop o pabrika ng sasakyan.

※Ukol sa pagtrato ng sasakyan na nalubog sa tubig-dagat, makipag-ugnayan sa sumusunod na website http://www.jaf.or.jp/profile/news/file/2010_45.htm

○Sa panahon na hindi maaaring tumira sa inyong bahay dahil sa pagkapinsala o dahil nasa caution zone ang bahay
 Kung umuupa lang ng bahay, kumontak sa may-ari ng bahay o management company. Kung napinsala na ang bahay, mag-apply ng Risaishoumeisho (Certificate of Disaster Victim ) sa municipalidad kung saan malapit sa inyong bahay bago magpaayos ng bahay.(Tunkol sa Risaishoumeisho, alamin ang detalye sa Impormasyon No.123). May mga impormasyon tungkol sa libreng accommodation sa evacuation center, public housing ng ibang prefecture(Alamin ang detaliye sa Impormasyon No.62), o impormasyon ukol sa bakanteng bahay(Homestay para sa apektado ng kalamidad)sa website na ito: http://www.shinsai-homestay.jp/index.html), Matching website para sa pagtangap ng apektado ng kalamidad (http://roomdonor.jp/).

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.