Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1 – 24

Ika-14 ng Marso, 2011 14:40
Impormasyon tungkol sa kalamidad

Mag―ingat sa mga alanganing balita No.1
Mag―ingat sa mga alanganing balita
May mga alaganing balita, haka-haka o sabi-sabi lamang. Hindi totoo ang mga sumusunod na mga balita.

“ Pinapalikas ng gobyerno ang kalahati ng populasyon ng bansang Hapon sa ibang bansa”
“Kumakalat ang radiation mula sa mga nuclear plant at uulan ng kontaminadong ulan“
“Magakakaroon ng lindol sa ganitong araw, at sa ganitong petsa”

Hindi tama ang mga ganitong impormasyon.
Huwag maniwala sa mga alanganing balita na tulad ng mga ito at kumuha ng tamang impormasyon.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
  email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.