Impormasyon ukol sa “planned Brown-out” – 25

Ika-14 ng Marso,2011 15:15
Impromasyon tungkol sa kalamidad

Impormasyon ukol sa “planned Brown-out”(2)

Kapag walang kuriente, hindi magagamit ang mga electric appliances.
Mangyaring i-check lamang ang mga bagay na nakasaksak.
Hindi rin puwedeng mag-charge ng batteria ng mobile phone.
Maari ding walang ilaw sa mga traffic lights o signals sa labas, at hindi aandar ang automatic ticket gate sa mga stasyon ng tren.
Kahit nasaan man, sa loob ng bahay o sa labas, dapat laging handa para hindi gaanong mamumuroblema sa ganitong situwasyon.

【Para sa Karagdagang Impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.