Impormasyon ukol sa economy-class syndrome – 32

Ika-15 ng Marso, 2011 11:10
Impromasyon tungkol sa kalamidad

Impormasyon ukol sa economy-class syndrome

Kung nakaupo ng matagal sa parehong posture o kung hindi umiinom ng tubig para maiwasan ang pag-ihi, maaaring mahirapang huminga o magkaroon ng “breathing trouble” dahil sa pagkakaroon ng thrombosis (blood clot) sa dugo.
Kailangan ang paglakad-lakad ng ilang saglit, pag-inom ng tubig, paghinga ng malalim, o pagtaas ng paa kapag matutulog para maiwasan ang ganitong sakit. Kailangan ang pag-eehersisyo para mapanibago ang katawan at para maging magaan ang pakiramdam.

【Para sa Karagdagang Impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.