Huwag gamitin ang UGAIGUSURI at sabon para kapalit ng iodine; Avoid self-medication – 33

Ika-15 ng Marso, 2011 16:40
Impormasyon tungkol sa kalamidad

Huwag gamitin ang UGAIGUSURI at sabon para kapalit ng iodine; Avoid self-medication

Kung posibleng may pumasok na radioiodine sa inyong katawan, o na-expose kayo sa radiation, maaaring bigyan kayo ng doktor ng gamot na iodine para inumin (ANTEIYOSOZAI) upang mabawasan ang masamang epekto sa kalusugan sanhi ng radiation.
Ang UGAIGUSURI o gargle at sabon na nabibili sa botika ay may iodine content pero ito ay masama sa katawan kaya hindi dapat inumin.
Inumin po lamang ang tamang gamot na iodine sa takdang lugar tulad ng evacuation center. Inumin po ang gamot sa panahong itinakda o sa panahon ng “emergency” o tulad ng pagkatapos mangyari ang nuclear hazard o aksidente sa mga nuclear power plant. Inumin po lamang ito under supervision.

【Para sa Karagdagang Impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.