Impormasyon ukol sa accommodations sa Zaou Onsen (May bayad, hindi libre)- 36

Ika-16 ng Marso,2011
Impromasyon tungkol sa kalamidad

Impormasyon ukol sa accommodations sa Zaou Onsen (May bayad, hindi libre)
Ang Zaou Onsen(Zaou Hot Spring) ay nag-aalok ng accommodation para sa mga biktima ng lindol at mga evaquees. May bakanteng accommodations para sa 1,200 na biktima. Maaaring sumakay ng Bus papuntang Zaou Onsen galing sa Yamagata Station o maari ding gamitin ang sariling sasakyan sa pagpunta sa lugar. Maaring magbago ang bilang ng bakanteng accommodation, isa sa mga dahilan ay ang makukuhang supply ng fuel para sa patuloy na operasyon nito.
Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 090-3646-5005 o 023-694-9706
Zaou Onsen Tourist Association, Yamagata-City, Yamagata-Pref Mr./Ms.Saito
【Para sa Karagdagang Impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.